Cơ hội nghề nghiệp tại khách sạn Majestic - Móng Cái

Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn cơ hội nâng cao kỹ năng để đạt được
trình độ cao hơn trên con đường phát triển sự nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Nơi tốt nhất để bạn phát triển công việc

Liên hệ: +84 203 3746 999
E-mail: [email protected]

Khách sạn Majestic - Móng Cái tuyển dụng một số vị trí theo danh sách, bất kỳ ai quan tâm hoặc có bạn bè làm việc trong ngành Khách sạn, vui lòng liên hệ với bộ phận Nhân sự của Khách sạn Majestic - Móng Cái.

Chúng tôi trên mạng xã hội

+84 203 3746 999