Địa chỉ & Liên hệ

ornament_divider4
Khách sạn Majestic – Móng Cái
Số 5, Đại lộ Hòa Bình, Phường Trần Phú, TP. Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Hỗ trợ khách hàng
Tel: +84 203 3746 999
Fax: +84 203 3746 889

+84 203 3746 999