Khuyến mại "Cực Sốc" dịch vụ phòng nghỉ từ ngày 25/02/2021 đến hết ngày 25/04/2021