Chương trình kích cầu kinh doanh trong quý 02/2020 (từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 31/05/2020)